baner mp43

Ramowy rozkład dnia

GRUPY MŁODSZE

6.00 – 8.15 Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. Doskonalenie samodzielności. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00- 11.15 Realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

  • 10.15 – 10.30 „Witaminka”. Spożywanie soków, owoców i jogurtów. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

11.30 – 12.00 Obiad. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.00 – 13.30 Odpoczynek poobiedni – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie bajek z płyt, słuchanie muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej.

13.30 – 13.45 Czynności porządkowe i samoobsługowe przygotowanie do posiłku.

13.45- 14.00 Podwieczorek. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.00 – 17.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

GRUPY STARSZE

6.00 – 8.15 Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. Doskonalenie samodzielności. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00- 11.15 Realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne, spontaniczne. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

  • 10.15 – 10.30 „Witaminka”. Spożywanie soków, owoców i jogurtów. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

11.30 – 12.00 Obiad. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.00 – 12.15 Odpoczynek poobiedni – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.

12.15– 13.30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp. Zabawy ruchowe na sprzęcie ogrodowym, zabawy integrujące grupę, zabawy konstrukcyjne, kołowe, plastyczne – dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

13.30 – 13.45 Czynności porządkowe i samoobsługowe przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

13.45 – 14.00 Podwieczorek. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

14.00 – 17.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki. .

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki.

Zamknij