baner mp43

Wizja i Misja

PLAN ROZWOJU
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 43
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
NA LATA 2022 – 2025

„Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.”
Maria Montessori

WIZJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 43
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Dzieci czują się dobrze tam, gdzie są bezpieczne.
Nasze przedszkole to miejsce, które skupia ludzi otwartych na potrzeby dzieci.
W swojej pracy staramy się wspierać dzieci tak, by każde z nich rozwinęło swój indywidualny potencjał zgodny z rozwojem i możliwościami.

Nasze Przedszkole to miejsce,
w którym zapewniamy każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.
We współpracy z Rodzicami
– pomagamy dzieciom w:

1. Budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby.
2. Rozwijaniu zmysłów, samodzielności i sprawności motorycznej.
3. Poznawaniu świata na podstawie polisensorycznego doświadczania i eksperymentowania.
4. Zdobywaniu umiejętności porozumiewania się w sposób werbalny i niewerbalny.
5. Rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności porządkowania, klasyfikowania i liczenia.
6. Budzeniu zainteresowania rzeczywistością przyrodniczą, społeczno-kulturową i techniczną.
7. Poznawaniu wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość.
8. Wyrażaniu twórczej postawy w różnych formach dziecięcej ekspresji.
9. Uczeniu się zachowań akceptowanych społecznie.

I ROK – POMÓŻ MI ROBIĆ TO SAMEMU
1. Realizacja zadań wynikająca z udziału w następujących projektach oraz programach:
• II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Terapia ręki dla każdego” – wg harmonogramu w poszczególnych miesiącach;
• Ogólnopolski Program Kraina zmysłów – „Sensorycznie się rozwijam, bo biegam, skaczę i dotyka”;
• Projekt Edukacyjny Sensosmyki II;
• Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury!”
2. Organizowanie uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego zgodnie z przyjętym harmonogramem w Planie rocznym.
3. Zorganizowanie nowych kącików tematycznych w każdej sali np. Kącik Sprawnych Rączek.
4. Zorganizowanie następujących konkursów:
• Miejski konkurs na wykonanie zabawki sensorycznej.
• Konkurs przedszkolny „Odzyskomania” – organizowany z okazji Dnia Ziemi;
• Konkurs przedszkolny „Rozśpiewane przedszkole”;
5. Warsztaty świąteczne przygotowane wspólnie z rodzicami.
6. Realizacja innowacji pedagogicznej „Przedszkolna biblioteka uczy i cieszy małego człowieka”.
7. Realizacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

II ROK – ZMYSŁOWY PRZEDSZKOLAK
1. Realizacja zadań wynikająca z udziału w następujących projektach oraz programach:
• Projekt Edukacyjno -Terapeutyczny „ Przedszkolak w świecie zmysłów”;
2. Organizowanie uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego zgodnie z przyjętym harmonogramem w Planie rocznym.
3. Zorganizowanie kulinarnych warsztatów w grupach przedszkolnych – „Dotykam, wącham, smakuje – zdrowe jedzenie przygotowuje”.
4. Zorganizowanie następujących konkursów:
• Miejski konkurs pt.: „ To co widzisz, słyszysz, czujesz”;
• Konkurs przedszkolny „Odzyskomania” – organizowany z okazji Dnia Ziemi;
• Konkurs przedszkolny „Rozśpiewane przedszkole”;
• Konkurs rodzinny na przygotowanie zabawki sensorycznej.
• Konkurs plastyczny „What’s at the end of the rainbow”.
5. Warsztaty świąteczne przygotowane wspólnie z rodzicami.
6. Zdrowy Piknik Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym – prezentacja wyników Projektu „Przedszkolak w świecie zmysłów”.

III ROK – ROK MONTESSORI
1. Realizacja zadań wynikająca z udziału w następujących projektach oraz programach:
• Projekt Edukacyjno-terapeutyczny „Ja sam/a! to zrobię” oparty na założeniach metody Marii Montessori.
2. Organizowanie uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego zgodnie z przyjętym harmonogramem w Planie rocznym.
3. Zorganizowanie następujących konkursów:
• Konkurs na Grę logopedyczną.
• Konkurs na zabawkę w stylu Montessori – dla Rodzin.
• Konkurs przedszkolny „Odzyskomania” – organizowany z okazji Dnia Ziemi;
• Konkurs przedszkolny „Rozśpiewane przedszkole”;
• Konkurs przedszkolny piosenki angielskiej.
4. Warsztaty świąteczne przygotowane wspólnie z rodzicami.
5. Zdrowy Piknik Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym – prezentacja wyników Projektu „Przedszkolak w świecie zmysłów”.

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki. .

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki.

Zamknij