baner mp43

Kadra Pedagogiczna

 • Dyrektor placówki – mgr Ewelina Libront – nauczyciel dyplomowany; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne ; Logopedia z glottodydaktyką; Organizacja i zarządzanie oświatą

 • mgr Iwona Barszcznauczyciel dyplomowany; wczesnoszkolna edukacja zintegrowana  z pedagogiką przedszkolną i logopedią, surdopedagogika, edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • mgr Katarzyna Bąk – nauczyciel mianowany; pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna; logopedia.
 • mgr Agnieszka Franczak- nauczyciel początkujący; pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • mgr Irena Hadryś – nauczyciel mianowany; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i oligofrenopedagogika; pedagogika sp. pedagogika rewalidacyjna w zakresie nauk społecznych;  edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • mgr Angelika Izydorczyk nauczyciel dyplomowany; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowaniem przedszkolnym; Organizacja i zarzadzanie oświatą.
 • mgrAnna Kaleta – nauczyciel mianowany;  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • mgr  Anna Komosa – nauczyciel mianowany; edukacja muzyczna i edukacja przedszkolna.
 • mgr Ksymena Konsek- Rodzim- nauczyciel kontraktowy; psychologia w zakresie psychologii.
 • mgr Elżbieta Kranz – nauczyciel dyplomowany; teologia wraz z przygotowaniem pedagogicznym.
 • mgr Sylwia Leki – nauczyciel kontraktowy; pedagogika w specjalności pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • mgr Izabela Łabejszo – nauczyciel mianowany; pedagogika społeczno-opiekuńcza, wychowanie przedszkolne.
 • mgr Magdalena Mazur – nauczyciel mianowany; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; pedagogika specjalna w specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika specjalna – Logopedia.
 • mgr Barbara Pietrowska – nauczyciel dyplomowany; pedagogika społeczna; Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne; Zarzadzanie Placówkami Oświatowymi;  Logopedia; wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
 • mgr Roksana Przybyła – nauczyciel kontraktowy; edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • mgr Monika Tyrka- nauczyciel mianowany; edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna; oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych; Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • mgr Anna Wincek – nauczyciel mianowany; wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna;  filologia angielska.
 • mgr Magdalena Wojtaś – nauczyciel dyplomowany; oligofrenopedagogika;  terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną; ; pedagogika przedszkolna;  ; edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Pracownicy administracji i obsługi:

Obsługa administracyjno-biurowa

 • mgr Sylwia Matuszczyk– główna księgowa
 • Irena Poliwoda – pomoc administracyjna

Intendent: Karolina Kitel

Pomoce nauczyciela:

 • Justyna Dudziak
 • Aleksandra Czerwonka
 • Agnieszka Kowalska- Kałuża
 • Barbara Osiak
 • Kornelia Barszcz
 • Maria Wójtowicz

Woźne oddziałowe:

 • Grażyna Cebula
 • Marzena Leki
 • Milena Rajman
 • Justyna Smułkowska
 • Bogusława Telega

Pracownicy kuchni:

 • Sabina Chwieduk
 • Barbara Fuczyk
 • Agnieszka Ogaza

Pracownicy gospodarczy

 • Ryszard Hudzia
 • Sławomir Smolarczyk

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki. .

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki.

Zamknij