baner mp43

Standardy Ochrony Małoletnich

Szanowni Państwo
W naszym przedszkolu wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument znajduje się na stronie internetowej placówki: https://mp43rsl.pl/ w zakładce Standardy Ochrony Małoletnich oraz jest także dostępny dla wszystkich zainteresowanych na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola.
Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w widocznym miejscu w budynku przedszkola.

Osoby z personelu przedszkola zostały przeszkolone w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.
Zagadnienia opisane w Standardach Ochrony Małoletnich w Miejskim Przedszkolu nr 43 w Rudzie Śląskiej:
1. Standardy ochrony dzieci, tj. Polityka, Personel, Procedury, Monitoring.
2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem przedszkola, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.
3. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
4. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”.
5. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.
6. Zasady i sposób udostępniania rodzicom/ opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.
7. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.
8. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
9. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.
10. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet.
11. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie.
12. Zasady ochrony wizerunku i danych dziecka.
13. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
14. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.

Do pobrania: Standardy ochrony małoletnich w MP43

 

standardy proc

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki. .

Serwer, na którym umieszczona jest ta strona, może używać plików cookies zapisywanych w urządzeniach użytkowników. Każdy użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje jak to zrobić można znaleźć w dziale pomocy danej przeglądarki.

Zamknij